Alvorens de geschiedenis van Audacia te beschrijven eerst een indruk van de voorlopers, de pioniers, die al meteen na de 1e Wereldoorlog ( 1914 – 1918 ) het voetbal in Moergestel intoduceerde.

1922 – 1932 Moergestelse Voetbal Club (MVC)

Tenue: geel / rode shirts, zwarte broeken

Ze hebben gespeeld op diverse velden:

 • Veld nabij cafe ’t Stokske
 • Veld op de huidige Hoefkens (Piet Moet )
 • Veld op d'n Duip (Papenacker)
 • Veld op d'n Bult (Oisterwijkseweg / Waterhoefstraat)


Enkele MVC spelers uit die tijd :
Harrie van Avendonk, Jan v.d.Wiel, Driekske Wolfs, Piet van Gisbergen, Nillis Op ’t Hoog, Marinus Schellekens, Jan van Pelt, Nolleke Schilders, Geertje v.d. Pas, Jan en Geert Boogaers, Goris Janssen, Jan v. Elderen

Bestuur : Alois Nagel

1935 – 1940 Voetbal Vereniging Moergestel (VVM)

Tenue: wit
Veld op d'n Bult (Oisterwijkseweg / Waterhoefstraat)
Werd door de Duitsers in de oorlog volgebouwd met loodsen

Enkele VVM spelers uit die tijd:
Rini Kwinten, Max de Laat, Harrie v. Pelt, Janus- Frans – Joanneke van de Wouw, Jan Willems, Leo v.d.Branden, Wim Wolfs, Willeke v.d. Loo, Giel Vugts, Frans Kluijtmans, Harrie v. Pelt
Bestuur: Frans Kluijtmans, Jan v. Beers, Christ de Greeff, Joanneke v.d. Wouw

 

1948 – heden  Audacia

Opgericht 23 augustus 1948
Naam: Rooms Katholieke Sportvereniging Audacia

Bestuur:

 • Huub van Erve, voorzitter
 • Giel Vugts, secretaris
 • Piet van Gisbergen, penningmeester

Doel : De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen van het voetbalspel en andere takken van sport met bescherming en verzorging der godsdienstig-zedenlijke belangen overeenkomstig de Rooms-Katholieke beginselen

Art. 5 van de statuten :
 

Leden zijn zij, die als zodanig door het Bestuur zijn aangenomen. Zij moeten Rooms-Katholiek zijn en van goed godsdienstig en zedelijk gedrag. Andersdenkenden kunnen, als de bisschop van Den Bosch zulks heeft goedgekeurd, als lid worden aangenomen met goedkeuring van de Geestelijk Adviseur der vereniging, doch zij missen actief en passief stemrecht

Het latijnse woord Audacia betekend :  stoutmoedig, stoutheid, moed, koenheid,

Kapelaan Hamers heeft tezamen met Pastoor van den Boogaard (naamgever van verenigingsgebouw Den Boogaard) ervoor gepleit om het verenigingsleven in Moergestel van de grond te krijgen.
De grond aan de Bosstraat werd geschonken door Martina Rijnen (een godsvruchtige vrijgezelle vrouw die woonde in het pand waar momenteel ( 2016 ) Grand café Bij Wout gehuisvest is)
De Jonge Boerenstand heeft onder leiding van achitect Toon Vriens het weiland geegaliseert en ingezaaid.
Er waren 2 kleedhokken ondergebracht in de kippenkooi, behalve spaarzaam licht was er geen verwarming of stromend water.
De spelers waste zich na afloop in de openlucht,onder het toeziend oog van de supporters, met water wat uit de nabijgelegen Reusel geschept werd.

11 september 1949, feestelijke opening van het sportveld aan de Bosstraat.

Spelers uit het 1e seizoen: Leo v.d.Branden, Bart v. Avendonk, Giel Vugts, Jan v. Elderen, Joanneke v.d.Wouw, Piet Sebregts, Dennis Mulders, Frans- Gos - Noud v.d.Wouw, Jos v. Haaren

Audacia speelde in de 3e klasse D-afdeling Noord Brabant

Clubhuis was bij Lies Mathijssen, en later op dezelfde locatie bij Rinus de Kort. (dit cafe stond op de hoek, Raadhuisstraat / Postelstraat waar nu het St. Jansplein is, tegenover Herberg de Veerkes)  

 

De sportieve prestaties gaan golvend op en neer, evenals de financiële middelen die broodnodig zijn om een vereniging draaiende te houden.
Op het dieptepunt in 1962 treed Willeke v.d. Loo aan als voorzitter die R.K.S.V. Audacia weer in enkele jaren uit het dal trekt.
Gevolg was ook dat het ene enkele veld te klein werd voor het groeiend aantal actieve voetballers, maar in de Bosstraat waren geen uitbreidingsmogelijkheden.
De keuze viel in nauwe samenspraak met de gemeente Moergestel op de locatie aan de Molenstraat.

 

8  mei 1966, ingebruikname sportcomplex aan de Molenstraat.

Tot het begin van de zeventiger jaren werden de selectieteams samengesteld door een elftalcommissie, en niet door de trainer zoals nu reeds lange tijd de gewoonte is.
De opstellingen werden openbaar en bekend gemaakt door deze bij de winkel van Jan en Kees van Elderen , en later bij de Sik, slagerij van Hulten ( nu slagerij Ketelaars ) voor het raam te plakken.

 

 • 1971 – 1972  Eerste damesteam in de geschiedenis van Audacia speelt in competitie.
 • 1973  Audacia bestaat 25 jaar, met als hoogtepunt de wedstrijd Audacia – F.C. Twente.
 • 1973 – 1974  Audacia kampioen, promotie naar 4e klasse KNVB.
 • 1977     Opening nieuwe kantine en kleedkamers door Burgemeester Ter Veer.
 • 1988    Audacia bestaat 40 jaar.
 • 1997 - 1998  Audacia kampioen, promotie naar 4e klasse KNVB1998.   
 • 1998    Audacia bestaat  50 jaar, met een jubilieumwedstrijd tegen PSV.
 • 2008    Audacia bestaat 60 jaar, met een jubileumwedstrijd tegen Willem II, waarin oud-jeugdlid Arjan Swinkels meespeelt.   

 

Trainers

 • 1949 – 1952  Frans Hurkmans / Piet de Rouw
 • 1952 – 1961  Toon van de Waals
 • 1961 – 1962  Janus Kluijtmans
 • 1962 – 1963  Piet Coomans / Piet de Rouw
 • 1963 – 1964  Piet de Jong
 • 1964 – 1967  Mark Velthuizen
 • 1967 – 1968  Toon Robben
 • 1968 – 1969  Piet de Jong
 • 1969 – 1971  Jo Donders
 • 1971 – 1975  Karel Pijnenburg
 • 1975 – 1977  Hennie de Kok
 • 1977 – 1978  Freek Rust
 • 1978 – 1982  Tonnie Mooij
 • 1982 – 1984  Nico van de Hoek
 • 1984 – 1986  Ton van de Steen
 • 1986 – 1988  Ton Swanenberg
 • 1988 – 1990  Rinus Wouters
 • 1990 – 1991  Bert Verhoeven
 • 1991 – 1995  Perry Broers
 • 1995 – 1998  Jaap de Blauw
 • 1998 – 1999  Ton van de Steen / Perry Broers
 • 1999 – 2000 Theo van den Boogaard
 • 2000 – 2001  Gerrit van Loon
 • 2001 – 2003  Pavel Koutcherov
 • 2003 – 2005  Jaap de Blauw
 • 2005 – 2009  Coen Vos
 • 2009 -  2013 Johan Dijkstra
 • 2013 -  2016 Frans Tekath
 • 2016 - heden Martijn van Wanrooij

Voorzitters

 • 1948 – 1953  Huub van Erve
 • 1953 – 1959  Giel Vugts
 • 1959 – 1960  Kees Roosen
 • 1960 – 1962  Dennis Mulders
 • 1962 – 1966  Willeke van de Loo
 • 1966 – 1979  Wil Dominicus
 • 1979 – 1981  Rob Damen
 • 1981 – 1984  Dion van Gorp
 • 1984 – 1988  Piet van Hazendonk
 • 1988 – 1991  Ruud Trines
 • 1991 – 1992  vacature
 • 1992 – 2001  Hans van de Heuvel
 • 2001 – 2010  Louis van den Meijdenberg
 • 2011 - 2016  Joep Visser
 • 2016 - heden Marc Kogels