Kick-off

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 december jl. hebben we besloten om werk te maken van beleid tegen Seksuele Intimidatie en ander Grensoverschrijdend gedrag. Hiervoor hebben we dan ook een intentieverklaring afgegeven. Vandaag een introductie om de eerste stap richting een verdere bewustwording te zetten. Maar ook als aftrap om de invoering van het beleid bij de volgende Algemene Ledenvergadering ingevoerd te hebben.

 

Seksueel ongewenst gedrag komt in de gehele samenleving voor. Toch ontstaat iedere keer grote ophef als het in een specifieke sector gesignaleerd wordt. Het blijft daarom van belang dat de samenleving ervan doordrongen is dat het hier om een algemeen probleem gaat en dat alles moet worden gedaan om dit gedrag overal tegen te gaan. 
We willen als voetbalvereniging onze spelers en speelsters, vrijwilligers en bezoekers een veilige omgeving bieden. Via de KNVB zijn we aangesloten bij NOC*NSF welke onze vereniging een goede structuur biedt om met regels, maatregelen en toezicht bescherming te bieden. Deze structuur gaan we in de komende maanden volgen om tot invoering van het beleid te komen.

 
Enkele cijfers uit het Rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport.
12% van sporters in georganiseerd verband heeft te maken gehad met seksuele intimidatie en/of grensoverschrijdend gedrag.

4% is zelfs geconfronteerd met ernstige seksuele intimidatie en/of grensoverschrijdend gedrag zoals aanranding en verkrachting
40% van de plegers is een medesporter, 
40% van de plegers is een bekende volwassene, waarvan 25% coach/trainer

De bovenstaande cijfers bevestigen nog eens dat een beleid tegen Seksuele Intimidatie en ander Grensoverschrijdend gedrag tegenwoordig een randvoorwaarde is voor een veilig sportklimaat.

 

Instellen projectgroep

Namens het bestuur gaat Marco van Herck aan de slag met het beleid en zal een projectgroep samenstellen. De projectgroep heeft als doel om een groot en breed draagvlak te creëren onder leden, ouders van leden en vrijwilligers, zodat het uiteindelijke beleid ook effectief kan worden uitgedragen. Daarom doen we een beroep op jullie om actief deel te nemen in die projectgroep. Om tot een goede vertegenwoordiging te komen vanuit de vereniging zien wij graag de volgende samenstelling van de projectgroep.
 
  • - een voetballer
  • - een voetbalster
  • - een leider
  • - een trainer
  • - een ouder 
  • - een vrijwilliger
 
Onderstaande stappenplan is een globale weergave van de komende maanden hoe we tot invoering van het beleid tegen seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag willen komen.

Wil je jouw steentje bijdragen aan dit belangrijke onderwerp?  Geef je dan op via deze link.